Łuski


Ortezy ( łuski, aparaty ) kończyn dolnych wykonywane są przy użyciu nowoczesnych materiałów termoplastycznych. Mają one na celu wspomóc proces rehabilitacji narządu ruchu oraz umożliwić codzienne poruszanie się. W naszej ofercie znajdują się ortezy typu : AFO, DAFO, KAFO, HKAFO. Każda z wymienionych ortez wymaga indywidualnego podejścia do ich wykonania.