Uprzejmie informujemy osoby po amputacji o możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu protezy lub utrzymania w sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD realizowanego przez PFRON. Program ten w znacznym stopniu ułatwia sfinansowanie protezy w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. Pilotażowy program Aktywny Samorząd skierowany jest do osób uczących się, aktywnych zawodowo lub społecznie. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Więcej informacji o warunkach dofinansowania znajdziecie państwo na stronie PFRON, link do strony


ZOBACZ

PORADNIK DO POBRANIA